Nyhedsarkiv

Køredagen den 5. juni 2023 - godt nyt

03/03-2023 22:36


Hent printbar version

PS: Biler uden tag (cabriolet og lign.) samt motorcykler må køre i hele parken undtaget i Ulveskoven.

Referat for generalforsamlingen den 21. februar er nu at finde under

28/02-2023 19:16
Her vil du også kunne læse de mange indkomne forslag til generalforsamlingen, hvis du går ind under bestyrelsesreferatet fra den 26. januar.92 stemmeberettigede - og 2 gæster.

sommertidstur d.26/3-23

24/02-2023 16:33
Så er arrangementet opdateret. Husk at tilmelde jer.

Benzinslange

10/02-2023 11:33
FÅ TJEKKET DIN BRÆNDSTOFSLANGE INDEN DU SKAL UD OG KØRE
Og lad nu være med at købe noget billigt Kina guf. Man kan nemlig få brændstof slanger i god kvalitet herhjemme, der både er godkendt til E5, E10, E15 og biodiesel. Så er der jo ikke nogen grund til at løbe en risiko for at spare 10-15 kr. Gates og Herth+Buss benzinslanger er noget af det bedste, du kan få på markedet til benzin og diesel køretøjer. Gates og Herth+Buss brændstofslanger benyttes af værksteder landet over. Vores benzinslanger er alle godkendt til E5, E10, E15 og E85 benzin. Gates er ikke godkendt til Biodiesel

Har du brug for hjælp til at vælge den brændstofslange, er du velkommen til at skrive til os på info@veterandele.dk
Vi bestræber os på at besvare inden for 2 timer på hverdage.

Klubaften 9/2-23

01/02-2023 07:00
Klubaften 9/2-23. Vi får besøg af Stig Møller Jacobsen fra Forenede Danske Amerikanerklubber. Han kommer og fortæller hvad der rører sig i den verden
Stig arbejder til dagligt hos Dekra bilsyn Nykøbing F

Opdateret dagsorden til generalforsamlingen den 21. februar 2023

30/01-2023 21:31
1). Valg af dirigent
2). Valg af 2 stemmetællere.
3). Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år.
4). Beretning fra diverse udvalg.
5). Kassereren forelægger klubbens reviderede årsrapport.
6). Valg til bestyrelsen.
a. valg af formand (2023)
b. valg af kasserer (lige år)
c. valg til bestyrelsen
På valg er:
- Ole Rechter
- Helle Hansen
- 1 bestyrelsesmedlem (vakant ledig)
7). Valg af suppleant til bestyrelsen.
- 1 suppleant for 2 år (vakant ledig)
- 1 suppleant for 1 år (vakant ledig)
8). Valg af revisor.
På valg er:
- Vibeke Christiansen (posten skal vælges for 2 år)
9). Valg af revisorsuppleant.
På valg er:
- Niels Jørgensen (posten skal vælges for 2 år)
- 1 suppleant for 1 år (vakant ledig)
10). Fastsættelse af kommende års kontingent.
11). Indkomne forslag.
a. Donationer - forslagsstiller: Kirsten Seemann
b. Vedtægtsændringer
1. Jørgen Guldbæk Jørgensen
2. Carsten Andersen
c. Visionsplan - forslagsstiller: Carsten Andersen
d. Medlemsregister - forslagsstiller: Carsten Andersen
e. Udmeldelse af Motorhistorisk Samråd - forslagsstiller: Carsten Andersen
12). Eventuelt.

NOTAT:
Vedtægter på hjemmesiden (2019-version) er først opdateret i 2023
Ny forretningsorden følger efter den ordinære generalforsamling 21.02.2023

Lidt flere referater under "For medlemmer"

20/01-2023 15:42
Tiden, hvor dagene går hurtigt her på Gran Canaria, er brugt på at få endnu flere referater op på hjemmesiden.

Der mangler fortsat nogle, men det skyldes, at de ligger på en harddisk i Nakskov, som ikke er koblet op som server - og derfor ikke kan tilgås her fra de 23-28 grader og sol.

Så snart det er muligt, vil der blive gjort et forsøg på at gøre referaterne komplette her på hjemmesiden.

Carsten

OBS... Fejl i tilmelding til BetalingsService

06/01-2023 23:21
Jeg har i den forløbne uge fået henvendelser fra medlemmer, hvor kontingent til LFVK ikke er blevet trukket på BetalingsService i januar måned.
Derfor opfordrer jeg alle, der har tilmeldt sig PBS at tjekke om kontingentet for 2023 er betalt. Hvis det ikke er det, må jeg beklagelig vis bede jer om at foretage en manuel indbetaling via Indbetalingskort på bagsiden af blad nr 137 fra december 2022 senest den 16. Januar.

Venlig hilsen
Kasserer
Annie Rost Petersen

Så er vi atter i et nyt år - og klar til at gå i gang

02/01-2023 21:29
Som det fremgår af køreplanen er der klubaften torsdag den 12. januar. Vi starter ud med en "social aften", og tirsdag den 24. januar er der mulighed for at få hjælp til brug af hjemmesiden, idet Carsten kommer og fortæller om de muligheder hjemmesiden giver - og hvordan nogle af funktionerne virker.

Søndag den 29. januar er der VELKOMST TIL NYE MEDLEMMER - OG KUN NYE MEDLEMMER. De nye medlemmer har fået eller får direkte besked.

HUSK OGSÅ at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen den 21. februar skal være bestyrelsen i hænde senest den 25. januar.

Klubaften 29/11-22 kl 19

20/11-2022 20:54
Husk klubaften d.29/11 kl.19.00 hos An10rust i Maribo på Victor Kolbyesvej 9 4930 maribo. Af hensyn til indkøb af kaffe og kage har vi valgt at lave tilmeldning på hjemmesiden.
Husk en stol da Jørgen ikke har siddepladser til alle.
Alle klubbens medlemmer er velkommen.
Der er gode tilbud på aftnen på Meguiar's-produkter, som de forhandler.