Vis event
Tryk på et arrangement for at læse mere (Overskrifter med rød er klubbens egne arrangementer).
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1). Valg af dirigent
2). Valg af 2 stemmetællere.
3). Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år.
4). Beretning fra diverse udvalg.
5). Kassereren forelægger klubbens reviderede årsrapport.
6). Valg til bestyrelsen.
a. valg af formand (ulige år)
b. valg af kasserer (lige år)
c. valg til bestyrelsen
7). Valg af suppleant til bestyrelsen.
8). Valg af revisor.
9). Valg af revisorsuppleant.
10). Fastsættelse af kommende års kontingent.
11). Indkomne forslag. SIDSTE FRIST ER 25. JANUAR 2023.
12). Eventuelt.