Vis event
Tryk på et arrangement for at læse mere (Overskrifter med rød er klubbens egne arrangementer).
Søndag 12. juni kl. 13:00:
Vi er inviteret til åbent hus i anledning af
Sønderskovhjemmets 100-års jubilæum.
Det sker mellem 13 og 16:30. Der vil være
taler, foredrag, rundvisning, kaffebord og
musik, og hvis vi vil hjælpe ved at deltage med nogle af vore biler og evt. køre en
tur med nogle af beboerne, vil det skabe
glæde. Tilmelding på hjemmesiden senest
den 10. juni.