Nyhedsarkiv

International Classic Car & Bikes Meeting 2013

18/03-2013 16:21
Søren Rubæk og formanden er klar med flere informationer om det arrangement, som skal finde sted den 10.-11. august 2013 - nu hvor Lungholm CarWalk 13 er aflyst.

Den nye hjemmeside til showet i Sakskøbing er nu klar og tilmelding kan ske allerede nu....

Besøg hjemmesiden International Classic Cars & Bikes Meeting.

Det vil du ikke fortryde.

Og har du lyst til at være med til at få det til at lykkes til UG, så bare meld dig på >mail til Carsten eller >mail til Søren - så skal vi nok hurtigt vende tilbage.

For der er grund til at tro, at det bliver STORT.

Opråb til ”pigerne” i Lolland-Falsters Veteran Klub

18/03-2013 13:45
Veteranklub – lyder som noget for gamle mænd. Men det er såmænd også for piger…

Pr. dags dato er vi 23 ”piger”, som mødes til forskellige arrangementer, hvor motorolie og motorers inkontinens ikke er på dagsordenen.

Men vi kan jo se, at der er over 50 familiemedlemsskaber, så der burde være basis for flere i ”pigeklubben”. Vi har også set, at der er ”piger”, der har alene-medlemsskaber med eget køretøj. I er naturligvis også særligt velkomne.

Vi har været på tur og samlet materialer til juledekorationer, vi har været ude og spille bowling og vi har været i kloster, vi har hevet en foredragsholder ind som fortalte om livet i Burkina Fasu og i april kommer ”Fruen fra Gammelgaard” og giver os lidt historieundervisning – på den sjove måde.

Den 19. september har vi fået mulighed for at komme ind og se Globen i Holeby. Her er ”drengene” naturligvis også velkomne.

Vi håber, at bestyrelsen kan afse et mindre beløb til dette arrangement, så vi ikke skal opkræve entré. Der er plads til 40 på hvert hold. Og bliver vi flere, bliver der to rundvisninger.

Man kan læse lidt mere om Globen på GLOBEN og det er faktisk ret spændenden. Man kan lære om vind og vejr og andre fænomener, vi normalt ikke kan forstå os på.

Vi mødes på P-pladsen uden for Fabriksvej 2, Holeby kl. 19:00.

Der vil efter arrangementet være kaffe i klubhuset.

Men én ting er nødvendigt: tilmelding – senest den 10. maj 2013.

Det skal ske til Kirsten Seemann på tlf. 22 43 17 48 eller >Kirsten - eller til Lis Graves på tlf. 21 42 84 18 eller >Lis

Har du forslag til andre ”pigearrangementer”, så er de også velkomne. Det kan være alt. Vi er åbne for sjove, spændende og anderledes arrangementer. Det skal dog helst ikke falde sammen med de arrangementer, hvor mænnnerne har deres ”legedag”….

Fejl i datoen for turen til Andelslandsbyen

05/03-2013 09:42
Datoen i klubbladet - VeteranNyt 91 - er desværre blevet opført som den 21. april 2013.

Den korrekte dato er den 28. april 2013 - som også fremgår af køreplanen på hjemmesiden.

Dagsorden til generalforsamlingen 20. februar 2013 kl. 19:00

14/02-2013 11:05
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Beretning fra udvalg
a. Aktivitetsudvalg (Bruno Bech Jensen)
b. Bladudvalg (Aage Alm)
c. Husudvalg (Ole "FDM" Larsen)
5. Kassereren aflægger regnskab
6. Valg til bestyrelsen
På valg i 2013:
a. Valg af formand (direkte på generalforsamlingen)
-Carsten Andersen - modtager genvalg
b. Valg af bestyrelse i øvrigt
Aage Alm – modtager genvalg
Erik Florens Larsen – modtager genvalg
7. Valg af suppleant
Ole "FDM" Larsen - genopstiller
8. Valg af revisor
Hans H. Jensen – modtager ikke genvalg
9. Valg af revisorsuppleant
Erik Christensen – modtager genvalg
10. Fastsættelse af kommende års kontingent
-Bestyrelsen indstiller til uforandret kontingent
11. Indkomne forslag
-Bestyrelsen har ikke modtaget forsalg inden fristen udløb 6.2.13 kl. 24:00
12. Eventuelt
-Næstformand Henrik Thostrup fremlægger et forslag til debat om hotrods og streetrods

Hør om klubben på Radio Sydhavsøerne

18/01-2013 13:39
Den Pantsatte Kat sendte mandag den 14. januar et indslag om vores klub.

Det blev optaget fredag den 11. - og det er lykkedes at få lydfilen, så alle har mulighed for at høre, hvordan formanden fortalte om vores klub og hans egen fascination af veterankøretøjer her

Hvis man vil til møde med kollegerne i en af tyske vennekredse, så er her deres plan for 2013

07/01-2013 11:48
Stamtisch Ahrensbök mødes på Restaurant "Zum Moorteich" i Klingberg (ikke så langt fra Lübeck) kl. 19:30.

Tirsdagene: 29. januar, 26. februar, 26. marts, 30. april, 28. maj, 25. juni, 27. august, 24. september, 29. oktober og 26. november.

Dertil kommer en onsdag i maj (dato mangler): Udflugt med familie og venner, planlagt weekendtur den 22.-23. juni, møde (Stammtisch) i det grønne tirsdag den 30. juli, udflugt med familie og venner den 15. eller 29. september og "Dinner-aften" tirsdag den 3. december.

Derudover snakkes der om spontane ture og udflugter på de månedlige "stammtisch"-aftener.

Vil man vide mere, kan man kontakte Hans-Georg på +49 4525 2497 eller +49 171 80104322 eller Thomas på +49 4529 232 eller +49 178 2630665.

Mulighed for at komme til Bremen med vennerne fra Burg!

03/12-2012 22:44
Skulle du være interesseret i at komme til Bremen Classic, som er et kæmpe stumpe- og køretøjsmarked, der finder sted den 2. og 3. februar 2013.

Meldinger om prisen er 5 personer for 42 € (gruppebilletter for 5 personer) ellers koster det max 13€. Vore tyske venner har aftalt at totalprisen deles mellem de deltagende, så alle betaler det samme. Vennerne fra Burg har lovet at samle op i Puttgarten, hvis nogen ønsker det.

Entré i Bremen koster normalt 15€, men igen har de sørget for rabatbilletter, så man kan komme ind for 13€.

Hans-Jürgen Becker har skrevet, at det maximalt kan koste 25€ fra Puttgarten og retur incl. entré.

Der er afgang fra Burg lørdag den 2. februar 2013 kl. 05:30 - og togturen tager ca. 4 timer. Fra banegården er der kun ca. 200 meter at gå til udstilllingen.

Turen tilbage starter fra Bremen kl. 16:33 og ankomst i Burg 20:40.

Der er mulighed for at blive hentet og afleveret i Puttgarten.

Sidste frist for tilmelding er den 19. januar 2013.

Kontakt formanden på 40592651 eller >pr. mail

Ny og forbedret søgefunktion under medlemmer

10/11-2012 15:57
Den 10. november har vi fået mulighed for at gøre søgefunktionen bedre.

Du kan fx. indtaste A - så kommer alle navne, hvor a indgår i enten for- eller efternavn. Men skriver An - så bliver der færre "hits" - og skriver du Anders - så bliver der endnu mindre.

Så på den måde kan du hurtigere finde et af de andre medlemmer.

God søgelyst!

vissenbjerg-Bred Stumpemarked

10/11-2012 10:58
På grund af forskellige oplysninger om datoen for stumpemarked i Vissenbjerg-hallen, har vi valgt at fjerne aktiviteten fra vores hjemmesides køreplan.

Vi er opmærksomme på, at markedet er nævnt både i VeteranNyt 90 og i den nye kalender, men det har ikke været muligt at stoppe dette.

Vi beklager!

Tidsfrister for syn, bøder og skatteministeriets afgørelser

09/11-2012 09:20
Som omtalt i VeteranNyt 90/2012 er der på henvendelse fra René Christensen, DF, kommet et svar fra Skatteministeriet omkring levering af historiske nummerplader. Du kan se spørsmål og var her: Skatteministeriets afgørelse

Trafikstyrelsen har nogle administrative regler, som borgerne normalt ikke har adgang til. De drejer sig om frister for bøder ved udeblivelse fra syn eller omsyn. Du kan læse det her: Trafikstyrelsens administrative regler