Køreplan   = Bindende Tilmelding, overskrifter med rød er klubbens egne arrangementer

22/01-2019 kl.: 19:00 - Orienteringsaften om Motorhistorisk Samråd

På generelforsamlingen i 2018 blev bestyrelsen opfordret til at undersøge mulighederne for på ny at indmelde sig i Motorhistorisk Samråd, som ræpræsenterer en stor del af den samlede veterankøretøjs bevægelse over for myndighederne.

Denne aften kommer Johnny "Be goode" Rasmussen som er daglig forretningsfører og fortæller om samrådets arbejde så hver enkelt kan orientere sig om klubbens værdi af et fornyet medlemskab.

Der vil være rig lejlighed til at skyde fra hoften.

Tilbage til køreplanen