Køreplan   = Bindende Tilmelding, overskrifter med rød er klubbens egne arrangementer

13/09-2018 kl.: 19:00 - klubaften i klubhuset

Mon ikke det er den sidste chance i år for rigtigt at komme i eller på veteranen til klubaften

Tilbage til køreplanen