Køreplan   = Bindende Tilmelding, overskrifter med rød er klubbens egne arrangementer

07/05-2018 kl.: 18:30 - Mandagstur fra Lysemosen

Så er vi igang igen med Mandagsturene.

Der er ingen tilmelding man møder bare op og er klar til at køre kl. 18:30, der køres præcist.

I stedet for at holde i vejen for de lastbiler som raster på pladsen, liner vi op i cirklen bag toiletbygningen. Pas på der er huller i vejen.

Tilbage til køreplanen