Køreplan   = Bindende Tilmelding, overskrifter med rød er klubbens egne arrangementer

21/09-2020 kl.: 18:00 - Mandagstur fra Soesmarke er aflyst pga skærpet forsamlingsforbud
På grund af skærpede regler for forsamling finder bestyrelsen ikke at vi forsvarligt kan afholde mandagsturen, da det ikke kan udelukkes at vi så skal være politibetjente og sende nogen hjem, vi håber på bedre tider i 2021


Årets sidste mandagstur køres fra Soesmarke Rasteplads.

Der er som hidtil ikke tilmelding men kl 18:00 køres der.

Vi holder god afstand når vi er samlet (mindst 2 meter) så vi undgår Corona smitte.

Det bemærkes at der kan komme myndigheds restriktioner der forhindrer afholdelsen, så følg med på hjemmesiden.

Indføres der krav om mundbind i det offentlige rum har bestyrelsen besluttet at det ikke er foreneligt med klubbens sociale samvær - men det er selvfølgelig OK at man frivilligt vælger at bære.mundbind

Tilbage til køreplanen