Køreplan   = Bindende Tilmelding, overskrifter med rød er klubbens egne arrangementer

14/05-2020 kl.: 19:00 - Klubaften i klubhuset
Mon ikke tiden er inde til at møde op i veteranen

Tilbage til køreplanen