VeteranNyt er afleveret til Posten 16/03-2017 07:39
Her torsdag 16. marts bliver VeteranNyt afleveret til distribution med Post Nord og bør være ude i løbet af uge 12, ellers må i meget gerne give lyd på formand@lolland-falsters-veteranklub.dk

Elektroniske abonnementer vil modtage bladet tirsdag eller onsdag hvor det også bliver lagt til download her på hjemmesiden


Der er stadig få pladser til sommertidsturen 16/03-2017 07:37
Der er stadig få ledige pladser til spisning på sommertidsturen søndag 26. marts.

Tilmelding på hjemmesiden eller til Henrik på 29 86 34 24 (18 -20) hurtigst muligt endelig bestilling afgives mandag 20-3.Husk at der er generalforsamling på onsdag den 22. februar 2017, kl. 19:00 i klubhuset 15/02-2017 17:44

Kære LFVK-medlem

Husk at klubbens årlige generalforsamling finder sted i klubhuset på onsdag 22. februar 2017 kl. 19:00.

Som det fremgik af sidste nummer af VeteranNyt (110) så fremsætter bestyrelsen forslag til ændringer i klubbens vedtægter.

Et enkelt medlem har fremsendt skriftlige indsigelser frem mod forslaget og bestyrelsen har herefter svaret ham, som sådan kan indsigelser ikke optages som punkt på dagsorden, men fremsættes under behandlingen af forslagene på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har drøftet indsigelserne og har derfor valgt at stille et ændringsforslag til det stillede forslagsåledes at fristen for at stille forslag til generalforsamlingen (og kandidater) ikke skal udløbe med udgangen af november men først 25. januar i året for generalforsamlingen, herved kan forslag og kandidater med mail og opslag på hjemmeside stadig ske forud for generalforsamlingen.

Alle medlemmer med kendt mail adresse (det er over 85%) har modtaget forslaget og indlægene og kun ganske få er kommet retur.

Med venlig hilsen
BestyrelsenHusk der er åbent i klubhuset tirsdag 24. januar 16/01-2017 14:49
Husk at vi forsøger os med en ekstra månedlig klubaften i vinter halvåret.

Programmet er som følger

24. januar kl 19:00
28. marts kl. 19.00

ingen aften i februar da der er generalforsamling 22/1


NYT for 2017 24/10-2016 14:43
I det nye år introducerer vi 2 nye tiltag i kalenderen.

Saxkjøbing Havnetræf, hver tirsdag 25/4 - 26/9 - 2017

Vi har arbejdet på at lave et uformelt træf på linje med f.eks. træffene ved Kjørups Kro men på Lolland. Det er nu lykkedes at få alle tilladelser på plads så vi kan holde træf på havnen i Sakskøbing HVER TIRSDAG i perioden 25. april til 26. september i tidsrummet kl. 19:00 til solnedgang.

Vi kan bruge græsarealet mellem NCC og havneområdet, sæt allerede nu kryds i kalenderen vi glæder os til at informere yderligere.

Når vi nu er om tirsdagen, har på flere medlemmers opfordring besluttet at holde en ekstra klubaften i vinterperioden og for at tage hensyn til at ikke alle har mulighed om torsdagen har vi valgt at bruge den 4 tirsdag i januar, marts, oktober og november til klubaften, som hidtil fra kl: 19:00

Mvh
Bestyrelsen